Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

[NIEUWE OR leden zullen zich binnenkort op deze pagina presenteren]

De school heeft een hele actieve ouderraad die de gebruikelijke feesten organiseert, zoals Sinterklaas,
Kerst, Pasen, sportdag en natuurlijk een Eindfeest om het schooljaar af te sluiten. Maar ook houden zij
zich bezig met luizencontrole en zorgen dat het haar van je kind gekamd is als hij op de schoolfoto gaat.
Ook een echte schoolreis mag natuurlijk niet ontbreken en de ouderraad zorgt er elk jaar weer voor dat
alles geregeld is om de kinderen van hun belangrijkste uitje van het jaar te laten genieten.

Bovendien wordt aan groep 8 ,die aan het einde van hun lagere schooltijd zijn gekomen, veel aandacht besteed. Voor de uitvoering van de musical door groep 8 verzorgt de ouderraad een gezellig etentje met de leerkrachten van de school en alle leerlingen van groep 8. Uiteraard krijgen de kinderen bij het afscheid van de Wonderwind een passend afscheidscadeau van de ouderraad.

Naast deze feestelijkheden verrichten leden van de ouderraad nog hand en spandiensten op school om allerlei extra verrassingen voor de kinderen mogelijk te maken. Gelukkig krijgt de ouderraad voor al deze activiteiten altijd hulp van een aantal extra ouders om alles in goede banente leiden.

Om jullie wat beter kennis te laten maken met de ouderraad ouders stellen ze zich hierbij aan u voor:

Mijn naam is Cynthia Nijland. Ik heb twee kinderen op de Wonderwind, Celine (al op Voortgezet onderwijs)
en Tristan. Ik woon sinds november 2004 in Fascinatio. Ik ben lid van de ouderraad sinds december 2006. Van beroep ben ik boekhouder, dus de taak van penningmeester was voor mij weggelegd. Voor mij is de administratie van de ouderbijdrage een leuke hobby. Ook vind ik het fijn om betrokken te zijn bij de activiteiten van de kinderen. Door lid te zijn van de ouderraad ben je veel meer op de hoogte van wat er op school allemaal aan extra’s voor de kinderen wordt georganiseerd. Het geeft mij een fijn gevoel om daarbij te helpen.

 

 

Mijn naam is Chaya Asarfi-Gopie, ik ben de moeder van Rani en Rajiv. Ik ben farmaceut van beroep en werk bij een overheidsorgaan die verantwoordelijk is voor de registratie en de kwaliteit van geneesmiddelen. Ik heb me in november vorig jaar aangemeld als lid van de Ouderraad, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school en bijbehorende activiteiten.In de afgelopen jaren heb ik  vaak als hulpouder geholpen bij verschillende activiteiten en uitstapjes. Het leek mij leuk om dit structureel te doen, dus via de OR.

 

 

 

Mijn naam is Dave van Rinsum. Sinds 2006 woon ik met mijn vrouw en 2 kinderen in Fascinatio. Onze kinderen zijn Marit en Joris. Sinds eind 2011 ben ik lid van deze ouderraad. Ik ben werkzaam bij een consultancy bureau in Dordrecht en werk hierdoor ad interim bij verschillende opdrachtgevers door het hele land. De opdrachten zijn voornamelijk financieel en ICT gerelateerd. In mijn vrije tijd rijd ik vaak op de racefiets of mountainbike. Dit ter voorbereiding van enkele bekende jaarlijkse fietsklassiekers in Nederland en België 

 

Waarom actief in de ouderraad? De kinderen brengen het grootste deel van de week door op school. Als ouder vind ik het daarom belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de school en alle activiteiten daar omheen. Als lid van de OR zie ik mogelijkheden om mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de school.

 

NIEUWE OR leden zullen zich binnenkort op deze pagina presenteren.

Taken van Ouderraad:

  • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
  • de belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen
  • te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten
  • activiteiten te organiseren voor en door leerlingen
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig bij bevoegd gezag
  • het beheer van de financiën van de ouderraad