Stel cookie voorkeur in

Onze leerkrachten

 
Mija de Nijs
Leerkracht Groep 1 & 2 én Edu+ klassen
 
Neomi van der Meer
Leerkracht Groep 1 & 2
 

 
Aylin Karal
Leerkracht Groep 1 & 2
 
 

 

 

 

 

Vera van der Sman
Leerkracht Groep 3 & 4

 

 
Iris Slijp
Leerkracht Groep 5 & 6

 

 

Linda van Dam
Leerkracht Groep 6 & 7

 

 

 

 

 
 
Anita Smit
Leerkracht Groep 8 én Intern begeleider
 
Diana Dellius
Leerkracht Groep 8

Nieuwe Directeur

Vanaf december 2017 hebben wij onze nieuwe directeur Anneke van der Ven verwelkomt.

Met elkaar doen wij ons uiterste best om onze stelling:

“Openbare basisschool de Wonderwind, een veilige leeromgeving voor ieder kind”, waar te maken.

Als u meer wilt weten over de wijze waarop we les geven verwijzen wij u graag naar de schoolgids (elders op deze site). Wilt u de praktijk zien/beleven bent u van harte welkom. Dit kan na afspraak met de directie.

U kunt ons bereiken onder telefoon nummer 
010-2026715. U kunt ons ook mailen naar 

info-wonderwind@blickoponderwijs.nl

Voor inschrijving vindt altijd eerst een intake gesprek plaats. Zie formulier op deze site: aanmeldingsformulier.

Het team van De Wonderwind bestaat uit groepsleerkrachten, een intern begeleider, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijsondersteunend personeel. 


Mevr. A. van der Ven is directeur van de school.

Anita Smit is als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Als er specifieke begeleiding nodig is van leerlingen dan zorgt zij voor de afstemming hiervan.

In o.a. het kader van meer handen in de school maken wij ook veelal gebruik van stagiaires. Wij zijn niet alleen een leerschool voor de studenten aan de pedagogische academie, maar ook voor studenten vanuit het MBO. Als school nemen we in principe alleen studenten aan met een onderwijsgerelateerde opleiding. Verder werken we op school met een jeugd- en gezinscoach(CJG). Onze school wordt voor ICT zaken ondersteund door een bovenschoolse ICT-er.