Stel cookie voorkeur in

Handboek Ouderhulp

Op verzoek van ouders hebben wij een “handboek “ samengesteld waarin de verwachtingen en afspraken ten aanzien van ouders, die hulp verlenen op school, beschreven worden.
In de toekomst willen we dit onderdeel plaatsen in een algemeen handboek voor ouders. In dat “overkoepelende document” willen we breder ingaan op alle aspecten van ouderparticipatie.

In dit deel, het hulpboek, gaan we ook niet in op de invulling van de specifieke ouderactiviteiten als deelname ouderraad en/of medezeggenschapsraad. Deze ouderorganisaties werken met eigen statuten. 

Handboek Ouderhulp