Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De Oudervereniging van de Wonderwind 

De school heeft een hele actieve oudervereniging die de gebruikelijke feesten organiseert, zoals Sinterklaas,
Kerst, Pasen, een sportdag en natuurlijk een eindfeest om het schooljaar af te sluiten.

Op de informatieavond van 4 september aanstaande stellen we de nieuwe leden voor en geven we inzicht in de inkomsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar. Op deze avond wordt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage met alle aanwezige ouders vastgesteld.

Graag tot ziens.

Taken van Ouderraad:

  • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
  • de belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen
  • te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten
  • activiteiten te organiseren voor en door leerlingen
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig bij bevoegd gezag
  • het beheer van de financiën van de ouderraad