Stel cookie voorkeur in

Ouders

Uw kind voelt zich beter thuis op school als u als ouder weet wat uw kind dagelijks beleeft. Wij ervaren het daarom als erg plezierig en belangrijk wanneer u actief en betrokken bent bij onze school. Daarnaast is uw hulp en ondersteuning in veel gevallen onmisbaar geworden.

Zaken waarbij uw hulp zeer gewaardeerd wordt zijn: het plaatsnemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad, het tuinteam, deelnemen aan de luizencontrole of overige ondersteuning bij lesgebonden en niet lesgebonden activiteiten.

Contact met ouders is voor ons heel belangrijk! U mag van ons verwachten, dat wij u op de hoogte blijven houden van de ontwikkeling van uw kind. Zowel op het gebied van de leerprestaties als op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast hebben wij ouders nodig voor informatie van hun kant die de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden. Hiervoor gaan wij het gesprek aan op vaste momenten gedurende het schooljaar, tijdens de ‘oudercontactmomenten’, zoals:

  • Startgesprek of intakegesprek vlak voordat uw kind bij ons op school komt
  • Oudergesprek in september dat gaat over de eerste start en kennismaking
  • Oudergesprek in november en april over de ontwikkeling en resultaten
  • Gesprek op afspraak

Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. U kunt ons te allen tijde gerust aanschieten, mailen of bellen. Wanneer u een afspraak maakt bent u ervan verzekerd dat wij ruim de tijd nemen voor een gesprek.

Ook organiseren wij meerdere ouderavonden per jaar. Deze zijn bedoeld om u mee te nemen in zaken of projecten waar we mee bezig zijn.