Stel cookie voorkeur in

Missie, visie en identiteit

OBS De Wonderwind: een gelukkig kind op een fantastische school.

Een gelukkig kind op een fantastische school.
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen! Onze missie houdt voor ons in dat:

  • we een veilige basis bieden waarin we met de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling;
  • we groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen kunnen wordt aangesproken;
  • we uitdaging, begeleiding, ruimte en materiaal bieden;
  • we dit terugzien in een samenhangend onderwijsaanbod;
  • we gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten laptops/tablets inventief in.

 

Visie

Optimaal kansen bieden

Het kind staat centraal: heeft plezier, mag meedenken over het onderwijsaanbod en zelf vorm geven aan haar/zijn eigen ontwikkeling. De kernwaarden van onze school zijn: 

Ontmoeten:   
Identiteit wordt gevormd in relatie tot de ander. De school geeft de kinderen de ruimte om regelmatig iets van zichzelf aan de ander te laten zien, zodat zij steeds andere aspecten van zichzelf oplichten en nieuwsgierig worden naar de ander.

Vertrouwen:  
Je vertrouwt erop dat er iets goeds schuilt in alles wat er gebeurt. Je hoeft het gedrag van een ander niet te bepalen en je laat al je angsten en zorgen los. 

Eigenheid:  
Groot of klein zijn is niet bepalend. Gebruik je talenten.

Verwondering:
Door open te staan naar de wereld met beide benen op de grond is er ruimte om te verwonderen op de Wonderwind.
 

Wij hanteren bij het ontwerpen van onze onderwijsactiviteiten een aantal uitgangspunten: relatie, competentie en autonomie. Dit zijn de drie basisbehoeften van elke leerling. 

  • Een kind voelt zich veilig; 
  • Een kind durft uit zichzelf zijn mening te verkondigen;
  • Een kind ervaart dat hij/zij zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar krijgt, leert zijn talenten kennen en voelt zich uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.