Stel cookie voorkeur in

Schoolgids voor Ouders

Rechts op deze pagina ziet u de schoolgids van obs. de Wonderwind voor het schooljaar 2017 – 2018. Deze is bedoeld voor ouders van huidige leerlingen en voor ouders die een basisschool voor hun kind gaan kiezen. Kinderen brengen ongeveer 8000 uur door op de basisschool: dat is een lange en belangrijke periode. Als ouder of verzorger kiest u dan ook met zorg een school voor uw kind. Scholen verschillen immers in visie, kwaliteit, werkwijze, sfeer en resultaten.

We willen u in deze schoolgids een beeld geven van de sfeer en uitstraling van onze school en hoe wij de kinderen een veilige en prettige omgeving willen geven, waar zij zich als een vis in het water voelen.

In deze gids vindt u alle relevante informatie voor het komend schooljaar 2017 – 2018: onder meer over de opzet van ons onderwijs, onze zorg voor uw kinderen, de doelstellingen, de leerprogramma’s, de rapportage en de ouderbijdrage. Ook staan de rechten en plichten van ouders genoemd in de gids. U kunt deze informatie ook vinden op deze website.

De inhoud kwam tot stand in overleg met het team, medezeggenschapsraad en het bestuur van de Stichting BLICK (Boeiend leren in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.) 

De praktische informatie voor elk schooljaar zoals groepsindelingen, samenstelling team en ouderraad, vakantierooster e.d. is toegevoegd aan de kalender, die alle ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen. Wijzigingen of aanvullingen op de informatie in deze gids en/of op de kalender, worden in onze nieuwsbrief, De WonderWeetjes, vermeld. Deze verschijnt een keer in de twee weken (ook op onze website en op Facebook). 

De schoolgids dient als informatiegids voor geïnteresseerde ouders. We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Suggesties voor verbeteringen van de schoolgids zijn van harte welkom. Wij stellen uw mening zeer op prijs.
 
Mocht dit de eerste kennismaking zijn met obs de Wonderwind dan hopen we dat we u voldoende hebben uitgedaagd om de school te komen bekijken.

Wij maken graag tijd vrij voor een gesprek en een rondleiding.

Mevr.. A. Bogdanovic – van Dam, interim directeur obs. de Wonderwind 

 

Schoolgids 2018 /2019

Schoolgids--2018-2019.pdf 

download hier de schoolgids