Stel cookie voorkeur in

Schoolgids voor ouders

Rechts op deze pagina ziet u de schoolgids van OBS De Wonderwind voor het schooljaar 2018 – 2019 . Deze gids is bedoeld voor ouders van leerlingen en voor ouders die een basisschool gaan kiezen.

Kinderen brengen in 8 jaar tijd ongeveer 8000 uur door op de basisschool: dat is een lange en belangrijke periode. Als ouder of verzorger kiest u dan ook met zorg een school voor uw kind. Scholen verschillen immers in sfeer, visie, werkwijze en kwaliteit.

We willen u in deze schoolgids een beeld geven van de visie en uitstraling van onze school: Hoe geven wij de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving,  waarin zij vol verwondering de wereld ontdekken.

De inhoud van de schoolgids kwam tot stand in overleg met het team, medezeggenschapsraad en het bestuur van de Stichting BLICK (Boeiend leren in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.) 

De praktische informatie voor elk schooljaar zoals groepsindelingen, samenstelling team en ouderraad, vakantierooster e.d. is toegevoegd aan de kalender, die alle ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen. Wijzigingen of aanvullingen op de informatie in deze gids en/of op de kalender, worden in onze nieuwsbrief, De WonderWeetjes, vermeld. Deze verschijnt elke twee weken en staat ook op de website. 

De schoolgids dient als informatiegids voor geïnteresseerde ouders. We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Suggesties voor verbeteringen van de schoolgids zijn van harte welkom. Wij stellen uw mening zeer op prijs.
 
Mocht dit de eerste kennismaking zijn met OBS De Wonderwind dan hopen we dat we u voldoende hebben uitgedaagd om de school te komen bekijken.

Wij maken graag tijd vrij voor een gesprek en een rondleiding.

Hartelijke groet,  Anneke van der Ven, directeur van OBS De Wonderwind