Stel cookie voorkeur in

Welkom op de Wonderwind

 

Op De Wonderwind willen we onszelf verwonderen over de wereld om ons heen. En leren we onze kinderen vertrouwen op het goede dat er schuilt in alles wat er gebeurt en in de mensen die we ontmoeten. We maken kinderen nieuwsgierig naar wat anderen drijft. We geloven dat ze dan, of ze nu groot zijn of klein, met plezier hun talenten durven te laten zien.

De Wonderwind wil een lerende gemeenschap zijn, waarin kinderen en leerkrachten samen onderzoeken en leren. Dat betekent dat we allemaal nieuwsgierig zijn en een open mindset hebben. Daarnaast willen we goed werk leveren. We kiezen voor een planmatige aanpak, we evalueren en staan open voor feedback. Samen creëren we een omgeving waarin een ieder zich vrij voelt om te leren. 

OBS De Wonderwind is een ‘BLICK school’. BLICK staat voor: Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. BLICK is een unieke samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, met als motto: Een gelukkig kind op een fantastische school. Samen bieden we een doorlopende leerlijn aan voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. BLICK scholen hebben een openbaar karakter. Iedereen is bij ons welkom! Kijk voor meer informatie op: www.blickoponderwijs.nl 

Wat bieden we?

• Instroom mogelijkheid voor peuters vanaf 3 jaar en 6     maanden voor 1 dagdeel per week. 

• Engels vanaf groep 1

• Edu+ klas: speciale aandacht voor o.a. Chinees en          Spaans, filosofie en techniek

• Extra aandacht voor leerlingen met specifieke                  leerbehoeften

• Uitdagend onderwijs ( en 21st Century Skills)

Een school met internationale klasse

In een open en internationaal gerichte samenleving is kennis van cultuur en taal van groot belang voor ieder kind. Door het werken met kernconcepten brengen we de wereld in de school, hebben we een rijk aanbod aan talenonderwijs. Op De Wonderwind maken we kinderen spelenderwijs vanaf groep 1 vertrouwd met het Engels. Spaans en Chinees kan gekozen worden vanaf groep 4. In groep 8 is in schooljaar 2018-2019 Frans als extra vak gekozen door een groep leerlingen. Het rijke aanbod in cultuur en taal stimuleert kinderen om hun talent(en) te ontdekken en te ontwikkelen. 
 

Onderwijskenmerken 

Ontmoeten
Samen bouwen kinderen aan duurzame relaties, door open te staan voor elkaars inbreng. Binnen ons veilig pedagogisch klimaat leren kinderen zich te presenteren aan elkaar. Zij verwonderen zich over elkaars groei, ontwikkeling en talent. 

Vertrouwen
We leren onze kinderen vertrouwen in zichzelf, op het goede dat schuilt in alles wat er gebeurt en in de mensen die we ontmoeten.  

Eigenheid
Elk kind, groot en klein, heeft talent. Vol zelfvertrouwen leert het daarmee zijn grenzen te verleggen. 

Verwondering
Stap voor stap de wereld in, leerling en leerkracht. Samen nieuwe ervaringen opdoen en elkaar uitdagen tot leren. We vertrouwen erop dat er iets goeds schuilt in alles wat er gebeurt. Door open te staan voor de wereld is er voor kinderen alle ruimte om zich op school te verwonderen.