Stel cookie voorkeur in

Informatie avond

04-09-2018

De informatie avond werd goed bezocht. Ouders en leerkrachten kijken terug op een prettige kennismaking.Tijdens de presentatie van de OR werd de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.