Stel cookie voorkeur in

Samen over de lijn

20-11-2018

Hebt u weleens iets strafbaars gedaan? Op de ouderavond over groepsdruk bespraken en beleefden we wat kinderen voelen en wat we daar als opvoeders mee kunnen doen.